O mně stručně

- Vystudovala jsem žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, získala jsem titul Mgr. (Promoce v roce 1991.)

- Studovala jsem scenáristiku a tvůrčí psaní v USA u takových pedagogů, jako jsou (nebo byli) Syd Field, Lew Hunter, Richard Walter, Michael Hauge a další.

- Mám čtyřletou zkušenost v médiích v západní Evropě.

- Působila jsem v letech 1990 až 1994 jako externí zahraniční zpravodaj Československého a později Českého rozhlasu.

- Metodiku, jak tvůrčí psaní učit, jsem studovala v USA. Ve výuce tohoto oboru mám 19 let zkušeností a praxe a přesto se neustále dál vzdělávám jak na zahraničních, tak na domácích univerzitách.

- V lednu 2021 jsem úspěšně ukončila kvalifikační studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, které mne opravňuje učit na 2. stupni ZŠ a na SŠ v aprobaci český jazyk, základy společenských věd. Mou specializací je pak mediální výchova a její mezipředmětové vztahy.


- Účastním se zahraničních konferencí, přednáším v zahraničí, jsem zvána přednášet na zahraniční školy.

- Několik let jsem přednášela televizní scenáristiku v angličtině na pražské FAMU International.

- Několik let jsem učila tvůrčí psaní na Univerzitě J. A. Komenského v Praze (UJAK).

- Pravidelně jsem učila tvůrčí psaní i na Slovensku.

- Jsem členem pedagogického sboru Vyšší odborné školy publicistiky, kde pednáším tvůrčí psaní, publicistiku, rozhlasovou publicistiku, scenáristiku a také kreativní myšlení.

- Školím pedagogy po celé ČR jak správně učit tvůrčí psaní na ZŠ. (Probíhá v rámci grantu EU a ke spolupráci jsem byla oslovena.)

- Jsem autorkou nejprodávanějších učebnic tvůrčího psaní v ČR.

- Mám bohatou publikační činnost v oblasti výuky tvůrčího psaní.

- Nejsem jen pouhý teoretik, mám více než 30 let praxe v médiích (noviny, časopisy, rozhlas, televize, internet, nakladatelský a vydavatelský svět, knižní trh)

- Jsem autorkou dvou úspěšných románů a několika tisíc televizních scénářů.

- Byla jsem několikrát členem poroty Slovenské literární národní ceny (jedna z nejprestižnějších literárních soutěží na Slovensku).

- Předsedala jsem porotě literární soutěže pořádané Národním divadlem v roce 2018: Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu aneb Tři osmičková výročí.

- Jsem předsedkyní poroty literární soutěže Ceny Ivony Březinové.

- Pracuji jako expert pro oblast kinematografie pro evropskou komisi v Brusselu.

- Tvůrčí psaní učím v ČR od roku 2001.

- Mám více než 10 000 spokojených klientů. Přečtěte si názory některých účastníků kurzů.

- Mezi mými absolventy jsou dnes již etablovaní a velmi úspěšní spisovatelé a spisovatelky.

- Moji absolventi vydali již přes stovku knih u českých nakladatelství. Podívejte se, kteří autoři absolvovali mé kurzy a jaké knihy vydali.

- Každý rok se moji absolventi umísťují na první příčkách těch nejprestižnějších literárních soutěží (literární soutěž nakl. Fragment, nakl. Albatros, lit. soutěž Knižního klubu apod.)

- V mnoha médiích dnes již pracují moji absolventi na klíčových pozicích.
Poslední úprava stránky: 2021-04-13 08:46:03