Veřejné kurzy - obecné informace > Často kladené otázky k online kurzům

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY KE KURZŮM A STUDIU:

Jak proces studia funguje?
Studujete jednotlivé lekce od první až po poslední, jednu po druhé, postupně. Prostudujete si vybranou lekci a uděláte domácí úkol. Ten pošlete emailem lektorce / tedy mně. Já mám 7 pracovních dní u programů STANDARD a STANDARD BONUS a 14 kalendářních dnů u programů EKONOMIK a MINI na to, abych úkol opravila a opoznámkovala. Někdy ode mne dostanete opravený úkol rychle, jindy to skutečně bude až v poslední den stanovené lhůty. Zatím můžete využít čas a studovat další lekci.

Email není vždy spolehlivý způsob komunikace. Jak si mohu být jist, že vám můj domácí úkol skutečně došel?
Po obdržení domácího úkolu zasílám každému kurzistovi do 24 hodin potvrzení. Vypadá zhruba takto: Díky, potvrzuji příjem textu a v termínu dle pravidel kurzu Vám pošlu hodnocení. Pokud toto potvrzení nepřijde do 24 hodin od odeslání úkolu, je dobré poslat úkol znovu. Upozorňuji však, že jsou pracovní dny, kdy celý den vyučuji na VŠ, a proto nejsem u svého pc a skutečně může trvat 24 hodin, než potvrzení obdržíte. Neurgujte tedy zaslaný úkol ještě tentýž den, prosím.

Říkáte 7 pracovních dní. Takže když pošlu například úkol ve středu 7. března, do kdy dostanu nejpozději vyhodnocení?
V takovém případě musíte z počtů vynechat víkend (10.+ 11.3.) a vyjde vám, že vyhodnocení úkolu dostanete nejpozději v pátek 16.3. Nepracuji o víkendech a o státních svátcích. Pokud pošlete úkol o víkendu, je to stejné, jako kdyby byl úkol zaslán v pondělí, lhůta 7 pracovních dní pro jeho vyhodnocení začíná tedy běžet od úterý.


Takže když pošlu úkol o víkendu nebo o státním svátku, škola v té době nefunguje?
Přesně tak. Potvrzení o tom, že došel emailem váš domácí úkol, obdržíte v nejbližší první následující pracovní den. Úkol poslat můžete, ale nikdo na zaslání nebude o víkendu reagovat a bude s úkolem zacházeno tak, jako kdyby byl doručen v pondělí.

U programů EKONOMIK a MINI je lhůta pro vyhodnocení 14 kalendářních dnů a začíná běžet od prvního pracovního dne po dni, kdy jsem úkol poslal. Když tedy úkol odešlu v neděli 1. září, jak to bude vypadat?
Lhůta se bude počítat od pondělí 2. září a bude 14 kalendářních dnů, tedy do 16. září do půlnoci. Nejpozději do této doby obdržíte hodnocení.


Jsou ve studiu nějaké prázdniny?

Ano, škola má letní prázdniny, tak jako ve školství, tedy v červenci a v srpnu si beru volno a nejsem kurzistům k dispozici. Lekce však zůstávají plně dostupné. Kurzisté si tedy mohou v lekcích číst, ale nemohou v červenci a srpnu posílat domácí úkoly k hodnocení. Za tyto dva měsíce kurzisté také nic neplatí, samozřejmě. Kromě toho má škola vánoční prázdniny ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12. (což většinou vítají i sami kurzisté). Vánoční prázdniny čítají vždy 3 pracovní dny, ale jejich data se mohou měnit podle toho, jak zrovna v kalendáři vyjdou vánoční svátky. Dále jsou v kurzu velikonoční prázdniny, které vždy kopírují školní velikonoční prázdniny České republiky. Samozřejmě platí, že škola nefunguje o víkendech a státních svátcích. Čili nefunguje ani v době vánočních svátků, nebo například Velikonoc a v době některých dalších, státem uznaných svátcích během roku. Když ale říkám nefunguje, myslím tím jen to, že neposílám žádná potvrzení ani hodnocení textů. Kompletní přístup do kurzu na internetu zůstává po celou dobu zachován.

Jak to je s placením kurzovného v době, kdy jsou ve studiu prázdniny?
Kurzisté, kteří studují v programech MINI, EKONOMIK a STANDARD, samozřejmě neplatí za ten měsíc, kdy je škola po celý měsíc zavřená (týká se prázdninových měsíců). Kurzisté v programu STANDARD BONUS mají vždy studijní období dlouhé 15 měsíců + 2 měsíce navíc za letní prázdniny + 1 měsíc k tomu navíc, který je pro účely dovolené lektorky během roku. Celkem tedy každý účastník ročního studia dostává vlastně 18 měsíců k tomu, aby studium zvládl. Pokud je v měsíci nějaký státní svátek, kurzovné kompenzováno není, ostatně jako i na všech ostatních soukromých školách v ČR. Pokud by se stalo, že by lektorka onemocněla a nebo z jakéhokoliv jiného důvodu by nebyla schopná vést studium, pak se kurzistům v programu STANDARD BONUS automaticky o tuto dobu studium prodlouží a všem ostatních kurzistům v programech MINI, EKONOMIK a STANDARD je uhrazené kurzovné za daný měsíc kompenzováno tak, že za další měsíc studia se výše kurzovného o odpovídající poměrnou částku sníží.

Nestuduje se tedy skupinově? Neobjevují se každý týden nové lekce a nedozvídám se, co mám dělat za úkol a co mám studovat?
Ne. Na internetu v souboru lekcí visí stále stejný počet lekcí se stále stejným obsahem. Vy k němu máte přístup na heslo. Záleží na Vás, jak rychle budete tyto lekce studovat, v jakém tempu. Stejně tak záleží jen na Vás, jestli půjdete postupně nebo budete některé lekce přeskakovat. Kdyby se lekce objevovaly postupně, nemohl by si student vybrat jen to, co ho zajímá. Byl by nucen čekat na další lekci a zbytečně platit i za témata, která ho třeba vůbec nezajímají. Takto, když třeba víte, že vás fejeton nezajímá a nechcete se ho naučit psát, prostě lekci i domácího úkol z fejetonu přeskočíte. Výběr je pouze na vás a uskutečňuje se ze stále stejné nabídky.

Mohu přeskakovat lekce?
Ano.

Čili mohu začít třeba pátou lekcí?
Můžete, ale lepší je postupovat od první lekce. Už kvůli ovládnutí dovedností. Pokud vás ale první čtyři lekce nezajímají, nikdo vás nebude nutit je dělat. Ano, můžete začít i pátou lekcí.

Takže po mně nikdo nebude chtít úkoly? Mám na mysli - nikdo mě nebude honit do práce?
Nebude. Pracovní tempo je čistě záležitost vaší studijní disciplíny.

Co když zaplatím za kurz, ale celý měsíc o mně neuslyšíte, neozvu se, nic nepošlu?
Nic. Je to čistě vaše škoda. Z mého pohledu jste pouze nevyužila svých možností, nic víc. Je to, jako když si zaplatíte zájezd k moři a pak na něj nepojedete. Také vás nebude nikdo z CK nutit abyste jela. Také vám nikdo nevrátí uhrazené kurzovné, ani nebude nijak kompenzováno. Je to čistě vaše volba, jestli úkoly posílat budete nebo ne.

Může se ale stát, že vím, že na nějaký úkol potřebuji víc času a že třeba budu měsíc jen přemýšlet a zkoušet ho psát -třeba u námětu k filmu. Mohu na ten měsíc přerušit studium a neplatit?
Samozřejmě, můžete, ale není to zrovna nejlepší řešení. Přerušení studia je spíše určené pro výjimečné situace, jako je dovolená, nemoc nebo dočasný nedostatek času pro studium. Pokud si myslíte, že potřebujete více času na studium obecně, je lepší si zvolit studijní program STANDARD BONUS, který je přesně k těmto účelům určený. Nicméně když už jsme u toho, pro přerušení studia platí tato pravidla:

1) Přerušit studium je možné ZDARMA pouze JEDENKRÁT za 12 měsíců.2) Přerušit studium můžete minimálně na 1 měsíc a maximálně na 6 měsíců v jednom kuse.3) Pokud opakovaně přerušíte studium během 12 měsíců, potom platíte za každý měsíc přerušeného studia administrativní poplatek 300,-Kč za to, že je pro Vás v kurzu blokováno studijní místo a samozřejmě máte po celou dobu přerušeného studia zachován plnohodnotný vstup do lekcí. (Čili každá druhá a další žádost o přerušení studia je zpoplatněna.)Zároveň platí, že mi musíte přerušení nahlásit nejpozději 20. den v měsíci na měsíc následující. Takže například 20. května, pokud chcete přerušit studium na červen.Když se mi úkol od Vás vrátí, musím materiál upravit podle Vašich rad nebo mohu pokračovat k další lekci?
To je na vás. Je dobré dotáhnout věci do konce a materiál ještě upravit a poslat zpět k definitivnímu posouzení, ale není to podmínka. Navíc je praktické využít čas následujícím způsobem: Odešlete mi úkol, a zatímco ho opravuji, studujete další lekci. Když se Vám úkol vrátí, pošlete domácí úkol z lekce, kterou jste mezitím studovala. A zatímco se věnuji vašemu úkolu, můžete se věnovat opravenému materiálu, který se vám vrátil a potřebuje ještě třeba přepsat. Tak využijete čas maximálně.

Co když budu chtít kurz přerušit třeba kvůli dovolené?
To je stejné jako kterékoliv jiné přerušení studia. Platí výše uvedená pravidla. Pokud máte dovolenou v červenci nebo srpnu, tak nic přerušovat nemusíte, v té době škola nefunguje.

Co když přeruším na 4 měsíce studium, připravím si úkoly ze všech lekcí a pak vám je pošlu najednou v jednom emailu? Je to možné?
Není. V jednom emailu můžete zaslat pouze úkol z jedné jediné lekce. Takže například, když v lekci č.6 v online kurzu tvůrčího psaní máte za úkol napsat celkem 6 různých drobných žánrů, můžete všech 6 skutečně poslat v jednom emailu najednou, za předpokladu, že rozsah textu nepřekročí 10 800 znaků včetně mezer. To je možné proto, že těch 6 různých žánrů je úkolem jedné lekce. Nemůžete mi ale poslat těchto 6 žánrů z lekce číslo 6 a k tomu třeba ještě reportáž, která je úkolem z lekce číslo 2. To by již byly úkoly z různých lekcí a stále platí, že v jednom emailu můžete zaslat úkol pouze z jediné lekce.

Jak si mám počínat, když již nechci studovat dál?
Jednoduše, oznámíte mi ukončení studia emailem a nezaplatíte na další měsíc kurzovné. Každé ukončení studia je však nutné hlásit k dvacátému dni na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit kurzovné ještě za jeden měsíc studia. Pokud například chcete ukončit studium k 30. září a od října již nestudovat, musíte mi to nahlásit nejpozději do 20. září včetně. Pokud mi ukončení studia nahlásíte později, jste povinni uhradit kurzovné ještě i za měsíc říjen.

Dostal jsem vstupní údaje a jsem tu. Co teď? Mám začít studovat od první lekce?
Ano, začněte první lekcí, prostudujte ji a pošlete mi domácí úkol. Než vám ho ohodnotím, můžete buď odpočívat nebo pokračovat ke druhé lekci. Je to prosté.

Nestíhám dělat domácí úkoly v tempu 1 úkol týdně. Co s tím mám dělat?
Výhodou on-line kurzu je právě značná flexibilita a individuální přístup ke každému kurzistovi. Studijní tempo si kurzista určuje sám. Takže se vůbec nenervujte a pracujte v tempu, které vám vyhovuje! Někdo mi posílá úkol jednou týdně, jiný jednou za měsíc. Je to jen na vás. Je dobré ale zvážit, zda by pro Vás nebylo finančně výhodnější zaplatit si studium jednorázově na celý rok. Pokud chcete totiž studovat pomaleji, je to finančně výhodnější.

Co když nechci vůbec dělat úkoly?
Je to sice škoda a troufám si říci, že i velká ztráta pro vás, ale úkoly nejsou povinné. Pokud chcete se mnou témata pouze diskutovat, je to samozřejmě možné. Nikdo vás k ničemu nenutí. (Kromě toho platí, že pokud nemáte splněné úspěšně všechny úkoly, nezískáte na konci kurzu certifikát. Podrobněji viz níže.)

Mohu poslat více materiálů najednou - třeba 3 reportáže?
Již bylo vysvětleno výše, že můžete poslat nejvýše 1 domácí úkol z 1 lekce v 1 emailu. Pokud ale například děláte úkol z lekce č.2, kde máte napsat reportáž, pak můžete v jednom emailu poslat 2 různé reportáže za předpokladu, že se obě společně vejdou do rozsahu 10 800 znaků včetně mezer. Jinak platí, že můžete posílat materiály pouze postupně. Na analýzu každého takového materiálu mám vždy 7 pracovních dní. A maximální rozsah domácího úkolu by neměl překročit 6 (normo)stran, čili 10 800 znaků včetně mezer. (Obrázky se do toho nepočítají.)

Co když je ale můj text delší než těch 10800 znaků včetně mezer?
Pokud je Váš text většího rozsahu, potom si s Vámi domluvím delší termín pro jeho analýzu a hodnocení, bude to trvat déle než 7 pracovních dní. Mělo by se však jednat o zcela výjimečné situace, protože pro práci s rozsáhlejšími texty je určen individuální online kurz, ne běžný online kurz tvůrčího psaní pro začátečníky. V tomto kurzu platí, že rozsah textů by měl být maximálně 10 800 znaků včetně mezer. Je praxí ozkoušeno, že tento rozsah plně vyhovuje všem žánrům a formám, které v se v kurzu kurzista učí.

Co když moje povídka čítá 80 stran textu? Kolik dní bude její hodnocení trvat?
V takovém případě není text vhodný pro běžný online kurz. Pokud máte povídku čítající skutečně desítky stran, pak je pro Vás vhodný individuální online kurz. V individuálním kurzu je limit na rozsah textu větší. Ovšem i tam by se taková povídka čítající desítky stran, hodnotila po částech, přibližně po 10 (normo)stranách textu. Čili abych odpověděla jasně - takový domácí úkol by byl odmítnut, protože je nad rámec běžného online kurzu. V kurzu se učíte pracovat na malé ploše, což je velmi důležité. Stejně jako studenti filmových škol nenatáčejí rovnou celovečerní film, ale nejdříve se učí točit krátké, pětiminutové etudy nebo příběhy. Pokud se naučíte psát krátkou povídku, můžete postoupit potom k té rozsáhlejší (to už mimo tento kurz pro začátečníky).

Mohu poslat k hodnocení třeba desetkrát povídku v deseti různých emailech za sebou, tedy postupně?
Ano, můžete. Jediná podmínka je, že musíte posílat postupně, vždy nejvýše 1 text (nebo více povídek za předpokladu, že se všechny společně vejdou do rozsahu 10 800 znaků včetně mezer). Až ho dostanete zpět vyhodnocený, můžete poslat teprve další. Pokud se však chcete trénovat například v povídce, můžete klidně posílat jen povídky. Volba je na Vás.

Jak se mohu spojit s ostatními kurzisty, pokud bych je chtěl poznat?
V rámci studia online kurzů existuje redakční fórum. Právě v tomto fóru se mohou studenti všech kurzů potkávat a diskutovat spolu. Fórum je otevřené pro studenty docházkových a online kurzů.

Mohu ve fóru zakládat místnosti a diskusní témata?
Ano, můžete.

Zjistil jsem, že občas zveřejňujete v lekcích naše práce a veřejně se k nim vyjadřujete. Proč? A co když si to nepřeji?
Je to proto, že veřejná analýza je věc nesmírně užitečná pro všechny kurzisty. Máte možnost vzájemně porovnat své práce a získat tak představu jak si stojíte. Doporučuji používat přezdívku, pseudonym, pokud si nepřejete, aby všichni věděli, že jde právě o "vaši" práci. Pokud je váš odpor příliš velký, napište mi, nikomu nechci dělat trauma. Jistě se domluvíme. Nikdy nezvěřejňuji práce bez svolení kurzisty.

Proč jsou často v textech kurzistů, které zveřejňujete, hrubky?
Protože je tam autoři udělali. Texty přebírám v podobě, v jaké je odevzdali autoři, a nic neměním. Každý se musí naučit nést zodpovědnost za vlastní text, když souhlasí s jeho zveřejněním.

Mám pocit, že mi to vůbec nejde. Pořád dostávám jen kritická hodnocení úkolů. Má smysl pokračovat?
Samozřejmě! Mějte na paměti, že mou povinností je vás něčemu naučit a tudíž musím poukazovat na chyby. Chválit může maminka, táta, kamarádka? Neberte kritiku osobně. Je důležité porozumět, že kritika a správné vedení je základem úspěchu. Svá díla si nechávají posuzovat i velmi dobří a zkušení autoři. Proč? Aby odstranili chyby. I oni totiž chybují! Takže vydržte, psaní je hlavně přepisování.

Já si ale za studium platím, tak proč mám poslouchat nějakou kritiku? Zaplatím si a potom mi ještě chodí emaily, že jsem to napsal špatně?
A co byste si přál, kdyby to mělo být podle vašich představ? Měla bych vám text vždy pochválit, protože jste si to zaplatil? A až potom někam přijdete a ten text budete chtít nabídnout a prodat za honorář, tak vám řeknou, že je špatný? A vy se budete divit, jak je to možné, vždyť mi ta Dočekalová nic takového neřekla!? A budete mít na mě vztek a budete ho mít zcela oprávněně!! Takže je mi líto, ale i když si za studium platíte, nemá to vliv na mé hodnocení Vašich úkolů. Jde mi o jedinou věc - abyste byli dobří. O nic jiného se nesnažím.

Jaké mají vaši studenti výsledky?
Jsem velice ráda, že mi většinou dělají moji studenti radost. Za téměř 20 let existence online kurzů byla vydána více jak stovka knih mých studentů, další knihy jsou právě před vydáním. Někteří píší pro televize. Přibližně 80% mých studentů si úspěšně přivydělává psaním pro noviny a časopisy jako jejich externí spolupracovníci. A ti, kteří se opravdu snaží a jsou šikovní, to dělají už během tohoto kurzu. Každý materiál, který tu spolu dotáhneme do dokonalosti, se nakonec snaží nabídnout a prodat. A většinou se jim to daří. Takže se jim zpětně zaplatí náklady za kurz. V roce 2011 vyhlásilo nakladatelství Fragment soutěž HLEDÁ SE AUTOR a v této soutěži se ze 423 účastníků moji kurzisté umístili na 1., 3. a 6. místě! Dalším skvělým úspěchem je například text Lucie Hlavinkové s názvem Projekt pes, na kterém pracovala v mém individuálním programu vedení při psaní knihy, a který se stal vítězným rukopisem literární soutěže nakladatelství Albatros za rok 2016. Tato dětská knížka je tak úspěšná, že už vyšly její další dva díly. Lucie je dnes velmi úspěšnou autorkou mnoha dalších knih.
To je úžasný výsledek, nemyslíte? Moji kurzisté pravidelně obsazují první příčky v důležitých literárních soutěžích a vydané knihy si většinou vedou na trhu dobře.

A vy mi zveřejnění těch materiálů někde zařídíte?
Ne, to si musíte zařídit sám.

Ale to je spousta práce a námahy. Ani nevím, jak na to.
Já vám poradím jak na to. Udělat to ale musíte sám, stejně jako psát emaily a obcházet redakce. Musíte být aktivní. Tohle za vás nikdo dělat nebude.

Jak dlouho mohu v kurzu setrvat po té, co projdu všemi lekcemi?
Pakliže váš zájem trvá a ještě chcete trénovat a pracovat třeba na svém projektu - například na scénáři k filmu, není problémem se domluvit a připravím vám individuální program studia. Nicméně protože jde o časově velmi náročnou péči o studenta, takových "individuálních programů" vedu jen velice omezené množství do měsíce. Proto se může stát, že bude obsazeno a budete muset chvíli čekat, než se uvolní místo. Jinak podmínky studia se nemění, vše zůstává stejné, pouze již nepracujete na lekcích, ale na svém vlastním projektu v těsném kontaktu se mnou a pracujeme velice intenzivně. Prostě mi posíláte libovolně, co chcete a já pracuji pouze na textech dle Vašeho přání. Cílem je vždy dovést určitý konkrétní text do co nejlepšího stavu. Často se pracuje na textech většího rozsahu, jako jsou delší povídky (limit pro jeden text k hodnocení je 18 000 znaků včetně mezer), novely, scénáře k filmům nebo jakákoliv jiná větší dílka. Pracuje se postupně, ale stejným způsobem jak to znáte z online studia. Je to více cílené na individuální potřeby klienta, pro mne to znamená více času stráveného nad jeho texty (hlavně proto, že jsou rozsáhlejší a pracuje se na nich ještě více do hloubky než u běžných lekcí online studia). Cena takového programu je tedy z pochopitelných důvodů vyšší než u běžného online kurzu a to 2 250,-Kč měsíčně.

INFORMACE O CENĚ ONLINE KURZŮ A PLATBÁCH:Co stojí studium?

Za studium se platí buď měsíčně a nebo můžete kurz uhradit jednorázově za jeho pevnou cenu. Vždy si kupujete zvolené časové období studia. Při měsíčních platbách si kupujete měsíc studia, při jednorázové platbě 1 rok studia. Ceny najdete výše u popisu jednotlivých studijních programů.

Říkáte, že je možné uhradit celý kurz jednorázově. Jaká je jednorázová cena kurzu a dostanu při jednorázové úhradě nějakou slevu??

Ano, roční cena je zvýhodněná oproti měsíčním platbám. Viz informace výše u popisů jednotlivých studijních programů.

Má jednorázová platba nějaké nevýhody?
Ano, není možné studium během jeho trvání přerušit a v případě, že studium z jakéhokoliv důvodu ukončíte dříve a nebo ho nedokončíte, kurzovné se nevrací /ani žádná jeho část/.

Mohu dostat fakturu na zaplacené kurzovné?
Samozřejmě, tu dostává každý klient automaticky.

Může mi kurz zaplatit můj zaměstnavatel? Dostane fakturu?
Jistě, zcela bez problémů. Dokonce spolupracuji i s programem BENEFIT PLUS, takže je možné pro zaměstnance nakupovat mé kurzy i přes tento zaměstnanecký program benefitů.

Takže vůbec není jisté jak dlouho vlastně budu studovat a tím pádem ani kolik celkem zaplatím?
Ne, pokud se rozhodnete pro měsíční platby za studium, pak délka studia zcela závisí na Vás. Můžete studovat 10 měsíců při ideálním tempu nebo třeba víc než rok, když si budete dávat na čas. Studium je možné bez jakéhokoliv vysvětlování také přerušit a to nejméně na 1 a maximálně na 6 měsíců. Takže pokud byste si chtěl vzít třeba na delší čas volno, stačí nahlásit přerušení studia (viz pravidla pro přerušení studia). Po dobu přerušení Vám zůstává zachován vstup do lekcí i do redakčního fóra, ale není možné posílat lektorovi domácí úkoly. Služby redakčního fóra můžete využívat i v době přerušeného studia. Stejně tak zůstává zachována možnost konzultací po emailu v době přerušeného studia. Lektor ale v té době nečte žádné práce studenta a neopravuje je. Je k dispozici pouze za účelem diskutování konkrétních problémů a otázek.

Kolik stojí individuální kurz (program individuálního vedení při psaní knihy) a jak se za něj platí?
Pokud se jedná o individuální výuku s individuálním programem, například přípravu k talentovým zkouškám na žurnalistiku nebo na FAMU, cena
je 2 250,-Kč měsíčně. Platí se za něj stejným způsobem, jako za ostatní online kurzy, tedy převodem na účet pravidelně každý měsíc.

Do kdy musí být měsíční kurzovné uhrazeno?
Za studium se vždy platí dopředu. Platit byste měl tak aby byla částka za měsíční studium připsána na můj účet nejpozději 25. dne v měsíci na měsíc následující. Platbu za studium v měsíci červnu bych od vás tedy měla mít na svém účtu nejpozději 25. května. Proto doporučuji hradit kurzovné vždy 20. dne v měsíci nebo si takto v bance zařídit trvalý příkaz. Pokud od Vás platba nepřijde včas, pošlu Vám upomínku a tím také bude automaticky uzavřen Váš vstup do kurzu. Ten se ihned uvolní, jakmile dlužné kurzovné uhradíte.

Mohu si nějak kurz prohlédnout nebo ozkoušet než se rozhodnu, jestli si ho objednám a než za něj zaplatím?
Nejen, že můžete, ale dokonce to od všech zájemců vyžaduji. Studium po internetu je velmi specifické a nemusí každému vyhovovat. Nechci, abyste kupoval zajíce v pytli, naopak mi záleží na tom, abyste se rozhodl zodpovědně. Nemám čas řešit problémy a reklamace. Takže než se rozhodnete a zaplatíte, otevřu vám vstup do kurzu na 1 týden zdarma. Máte možnost si celý kurz prohlédnout. Můžete si pročíst lekce, je vám dostupné redakční fórum, které můžete použít a podiskutovat s kurzisty. Po dobu jednoho týdne vám jsou veškeré služby k dispozici, jako kdybyste už normálně studoval. Dokonce můžete udělat domácí úkol z první lekce a poslat mi ho k vyhodnocení abyste viděl, jak to opravdu v praxi funguje. Pokud se potom rozhodnete, že studovat chcete, uhradíte kurzovné a pak můžete začít "naostro".

A co když zaplatím na měsíc studia a pak si to po týdnu rozmyslím? Vrátíte mi poměrnou část kurzovného?
Tak to vás bohužel zklamu, ale nevrátím. Vzhledem k tomu, že každý má možnost si fungování kurzu zcela zdarma sedm dní zkoušet dle libosti, má také každý dost informací k tomu aby se mohl zodpovědně rozhodnout, zda v online kurzu studovat chce nebo ne. Zaplacené kurzovné se tedy nevrací.

Jak se tedy taková situace bude řešit?
Máte-li zaplaceno na měsíc studia, můžete plně využít všech služeb, které jste si zaplatil. Pokud tak neučiníte, je to jen vaše rozhodnutí. A pakliže jste změnil názor a studovat nechcete, na další měsíc prostě už nezaplatíte. Musíte však ukončení studia nahlásit v termínu, tedy nejpozději dvacátého dne v měsíci na měsíc následující.

Rok je dlouhá doba a člověk neví, co všechno se může stát. Co když si zaplatím jednorázově na rok studia a potom vážně onemocním a nebudu moci studovat? Nebo nastane jiný důvod, který mi studium znemožní. Nic nedostanu zpět?
Pokud u Vás nastane hospitalizace na dobu 1 měsíc (nebo delší) a pokud předložíte potvrzení lékaře o této hospitalizaci, bude vám studium prodlouženo o dobu hospitalizace. Stejně tak pokud u vás nastane výjimečná rodinná situace jako například úmrtí v rodině, rozvod či jiná dramatická událost a vy mi tuto událost ihned dáte na vědomí s tím, že také uvedete, po jak dlouhou dobu nebudete schopni studovat, studijní období vám po dohodě o tuto dobu prodloužím. Znamená to však, že v dohodnutém časovém období opravdu nestudujete. V žádném jiném případě se peníze nevracejí. Když si zaplatíte rok v jazykové škole a potom vám něco znemožní tam chodit, také vám nikdo peníze nevrátí. Taková jsou pravidla hry. Doporučuji také si pročíst OBCHODNÍ PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ KURZŮ, jsou uvedené na hlavní stránce. Uhrazením kurzovného nebo jeho části vstupujete do smluvního vztahu a v případě rušení účasti v kurzu se postupuje podle zmíněných obchodních podmínek.

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO ZASÍLÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ V ONLINE KURZECH:Níže uvedená pravidla je povinen dodržovat každý studující v online kurzu. Uhrazením ceny kurzu vyjadřujete s těmito pravidly svůj souhlas a zavazujete se je dodržovat.

1) Maximální rozsah domácího úkolu v jednom zaslání může u klasického online kurzu činit 10 800 znaků včetně mezer. Delší texty je možné posílat jen po částech. Každá část se pak počítá jako jeden zaslaný úkol a také se na ni vztahuje limit 10 800 znaků.2) Maximální rozsah domácího úkolu v jednom zaslání může v individuálním online kurzu činit 18 000 znaků včetně mezer. Delší texty je možné posílat jen po částech. Každá část se pak počítá jako jeden zaslaný úkol a také se na ni vztahuje limit 18 000 znaků.3) Další domácí úkol je možné zaslat lektorovi teprve ve chvíli, kdy u lektora žádný z Vašich úkolů nečeká na vyhodnocení. Proces studia tedy funguje výměnou - lektor vrátí vyhodnocený domácí úkol a Vy mu pak můžete zaslat další. U lektora nikdy nesmíte mít na vyhodnocení tedy více jak jeden domácí úkol v jednom typu kurzu.4) Všechny domácí úkoly se zasílají jako příloha emailu. Text musí být ve formátu MS Word, výjimečně po dohodě ve formátu PDF. U scénářů či částí scenáristických textů může být text také v programu Final Draft.5) Všechny domácí úkoly je nutné podepisovat jménem i příjmením a emaily rovněž. Nikdo nebude zkoumat, zda používáte pravé jméno a pravé příjmení. Úplný podpis je však nutný pro práci lektorky a evidenci domácích úkolů všech studentů. Prosím uvědomte si, že v kurzech studují desítky lidí a jména se opakují. V kurzech je tedy mnoho Marcel, Veronik atp, stejně tak jako se dokonce opakují i některá příjmení. Když se nepodepíšete úplný jménem, lektorka musí složitě hledat podle emailové adresy, od koho vlastně text přišel.6) Do studijních programů STANDARD, STANDARD BONUS, EKONOMIK a MINI nepatří rozsáhlejší díla. Tzn., že sbírky povídek, novely, romány, divadelní hry nebo filmové či televizní scénáře není možné v těchto studijních programech zasílat k hodnocení a to ani po částech. Pro tato rozsáhlejší díla je určen INDIVIDUÁLNÍ ONLINE KURZ (program individuálního vedení při psaní knihy).7) Jako nově zaslaný domácí úkol se počítá každý text, který má být lektorkou vyhodnocen. Pokud tedy v měsíci zašlete například první a druhou verzi téhož fejetonu, jde o dva domácí úkoly.8) Lektorka vždy zasílá potvrzení o přijetí Vašeho domácího úkolu. Toto potvrzení Vám vždy přijde do 24 hodin od odeslání úkolu. Pokud jste úkol poslali o víkendu (nebo ve státní svátek), tak přijde nejpozději v první následující pracovní den. Nepřijde-li Vám potvrzení o příjmu úkolu do 24 hodin od jeho odeslání, opakujte zaslání úkolu, prosím.9) Zasílané texty musí být v jazyce českém nebo slovenském. Lektorka hodnotí text a komunikuje v českém jazyce. Slovensky hovořící kurzista může komunikovat ve svém rodném jazyce. Texty není možné bez předchozí dohody zasílat v jiných jazycích.10) Všechny zaslané texty musí obsahovat interpunkci. Lektorka nepřijímá k hodnocení texty bez háčků a čárek, nebo s jinými vadami, které činí text špatně čitelný.11) Lektorka má 7 pracovních dní na vyhodnocení vašeho domácího úkolu. Den, kdy úkol přišel, se to tohoto časového limitu nepočítá. Pokud tedy váš úkol přijde například o víkendu, je to jakoby přišel v pondělí (tedy v první nejbližší pracovní den). Lhůta sedmi pracovních dní pro vyhodnocení úkolu pak začíná běžet od úterý a končí ve středu dalšího týdne, kdy nejpozději musíte hodnocení obdržet. Ve většině případů dostávají kurzisté hodnocení dříve, ale maximální možná doba, kterou si může lektor na vyhodnocení vzít, je 7 pracovních dní.12) Všechny domácí úkoly a veškerá další jiná e-mailová komunikace určená lektorce se posílá jen a výhradně na e-mailovou adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. Pokud byste ani po opětovném zaslání neobdrželi do 24 hodin buď potvrzení o příjmu úkolu nebo odpověď na svůj e-mail, využijte rezervní e-mailovou adresu docekalova@mamtalent.cz. Můžete také poslat e-mail mé asistentce na adresu skola(zavináč)tvurcipsani.cz. Nebo se mnou můžete problém rovnou řešit telefonicky na čísle: +420 777 066 460. Nevolejte prosím o víkendech, na e-maily zaslané o víkendech a státních svátcích reaguji vždy až v první pracovní den po víkendu nebo po státním svátku.NOVINKA!!


U docházkových kurzů nabízených na těchto stránkách je běžné, že pokud kurzisté splní stanovené podmínky, získávají certifikát osvědčující účast v kurzu a stupeň získaných znalostí. Jinak tomu bylo doposud u online kurzů. Kurzisté sice nemuseli splnit žádné stanovené podmínky studia, ale také žádné osvědčení po absolvování kurzu nedostali. Teď pro vás mám novinku, která poctivé kurzisty jistě potěší!

Pokud absolvujete celý online kurz a ÚSPĚŠNĚ vypracujete všechny domácí úkoly, po absolvování celého kurzu automaticky obdržíte certifikát - bude vám zaslán klasickou poštou na adresu, kterou jste k těmto účelům uvedli.

Závěrem ještě zbývá si vyjasnit, co obnáší termín "úspěšně" vypracovaný domácí úkol. V praxi to znamená, že když odešlete domácí úkol a ten se vám vrátí zpět s poznámkami, úkol se pokusíte dle pokynů vylepšit a to tolikrát, dokud nezískáte souhlas, že můžete pokračovat k dalšímu domácímu úkolu.

Vlastně to není nic složitého - znamená to, že studujete poctivě, nepřeskakujete lekce a domácí úkoly a k další lekci potupujete teprve tehdy, až když prokážete, že jste zvládli lekci předchozí. Nic složitého...


NENAŠLI JSTE ZDE ODPOVĚĎ NA VAŠI OTÁZKU? RÁDA VÁM JI ZODPOVÍM. STAČÍ MI NAPSAT NA E-MAILOVOU ADRESU: info(zavináč)tvurcipsani.czAktuality / Články
<< předchozí    strana: 1|    další >>                Článků celkem: 1
Ojedinělý kurz, který nikde jinde nenajdete. Máte dopsanou v šuplíku knihu a chcete aby vám ji vydali? V tomto kurzu se dozvíte, jak na to! Termín: ZATÍM NEVYPSÁNO.
Poslední úprava stránky: 2021-08-01 14:41:35