Beletrie

Karel Čapek; HORDUBAL, POVĚTROŇ, OBYČEJNÝ ŽIVOT


Noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život je po umělecké stránce bezesporu vrcholem tvorby Karla Čapka. I na prahu 21. století zůstává navýsost moderní a současná nejen svým poselstvím, ale i svou mnohovrstevnatostí.


Vydal: Slovart, cena: 199,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-06-24 00:04:16