Beletrie

Richard Pachman; ÚTES


Historický román zachycující poutavý životní příběh francouzského šlechtice Filipa de Navarre v polovině 16. století, jeho mořeplavby, neobvyklá setkání s lidmi ve Francii, Španělsku, Indii a Egyptě.


Vydal: Knihovnice.cz , cena: 315,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-06-23 23:54:52