Beletrie

Vladimír Holan; PŘEKLADY III - (SEDM ROMATIKŮ) SPISY 13)


Třináctý svazek Spisů Vladimíra Holana přináší po překladech R. M. Rilka a francouzských básníků další překlady.


Holan je pořizoval od poloviny třicátých let, kdy se stal hlavním redaktorem uměleckého časopisu Život, z něhož se jeho zásluhou stal nejprestižnější český umělecký časopis své doby. Vydalo nakl. Paseka. Cena 549.-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-01-31 13:37:05