Beletrie

TISÍC A JEDNA NOC - PRVNÍ DÍL


Monumentální sbírka je pokládána za největší dílo fabulačního umění Orientu.


Slavný soubor orientálních vyprávění se po staletí rozšiřoval, na jeho vzniku a vytváření se podíleli nesčetní anonymní autoři. V 18. století se díky překladům začali se sbírkou seznamovat i západní čtenáři. Ojedinělé dílo vzbuzuje dodnes pozornost bohatstvím a důmyslností příběhů, exotickým koloritem, vtipem a vykreslením nevšedního prostředí a pozoruhodnou pestrostí námětů i stylů. Vydal: Odeon. Cena: 990,-Kč
Poslední úprava stránky: 2011-01-15 01:44:39