Učebnice, populárně naučná lit.

Jan Werich; LISTOVÁNÍ


Dojemné, zábavné a dokumentárně cenné Listování v osmi kapitolách chronologicky mapuje, od dětství po smrt, Werichovu životní dráhu a objevně tak doplňuje tři svazky vzájemné korespondence V + W, vydané později, v letech 2007 a 2008.


Vydalo nakl. Brána, cena: 269,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-03-14 00:54:17